Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2015

carpe
4487 97f1 500
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viascorpix scorpix
carpe
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
— perwersje
Reposted fromthesmajl thesmajl viawiecejnic wiecejnic

February 06 2015

carpe
Ten mo­ment, gdy ktoś zarzu­ca Ci długie nieo­dzy­wanie się i zu­pełnie za­pomi­na, że to działa w dwie strony. 
Reposted fromdoope doope viaeternaljourney eternaljourney
carpe

January 30 2015

carpe
6225 7340 500
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viascorpix scorpix

January 28 2015

carpe
6309 038f
Reposted fromscorpix scorpix viabubsoon bubsoon
carpe
Nie bądź suką jak inne, takie zwykle się krzywdzi
— planetANM
Reposted fromnapiechote napiechote viahipotermiia hipotermiia
carpe
2858 b4cb 500
Reposted fromMissTake MissTake viaeternaljourney eternaljourney
carpe
- Co robisz w życiu tak ogólnie?
- Szukam swojego miejsca.
— Pierwsza miłość
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
carpe
8610 87e5
“ To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. ”

— B. Rosiek
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viaawakened awakened

January 27 2015

carpe
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE
— wciąż w to wierzę.

January 26 2015

carpe
6540 6a3f 500
a nie chce żałować
carpe
Pamiętaj o tym, że wiele najlepszych dni Twojego życia jeszcze się nie wydarzyło.
Reposted fromorchis orchis viaeternaljourney eternaljourney
carpe
7696 03f6 500
Reposted fromFuchsvonfrueher Fuchsvonfrueher viascorpix scorpix
carpe
1519 b56b 500
Reposted fromchocoway chocoway viascorpix scorpix

January 24 2015

carpe
4958 036c
carpe
carpe

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover

January 23 2015

carpe
3666 325e 500
epic win
carpe
4132 edf7
It is important love everything you do and give it your all
Reposted fromwhatelse whatelse vialost-in-space lost-in-space
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl